ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง Receptionist

บริษัท สินธร เรสซิเดนซ์ จำกัด

กรุงเทพฯ,ปทุมวัน

วันที่เปิดรับสมัคร 27/03/2023

ลักษณะงาน

 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าหรือผู้มาติดต่อ
 • ให้ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้าและแนะนำสถานที่
 • ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สรุปและรายงานผลการทำงานในแต่ละรอบกะการทำงาน
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างอาคาร ผู้รับเหมา แม่บ้าน รปภ.
 • รับจดหมายและพัสดุ จัดแยกและส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
 • รับฝากข้อความต่าง ๆ แทนผู้พักอาศัย ในกรณีที่ผู้พักอาศัยไม่อยู่
 • ประสานงาน รับ-ส่งข้อความกับผู้พักอาศัยทาง Line Official และ E-Mail

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ในงานบริการลูกค้าหรือพนักงานต้อนรับ (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกมนุษย์สัมพันธดี อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีผลคะแนน Toeic 500 คะแนนขึ้นไป
 • ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน / สัปดาห์ (ตารางการทำงานจะหมุนเวียน)

สวัสดิการบริษัท

 • ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ยูนิฟอร์ม (ชุดสูท) พร้อมซักรีดฟรี
 • สวัสดิการห้องฟิตเนสฟรี

ติดต่อเพิ่มเติม

คุณวิโญ คนกล้า (คุณเล็ก)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Copyright © 2023 -2024 Siam Sindhorn Co., Ltd. All rights reserved.

Privacy Policy