ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคประจำอาคาร

บริษัท สินธร แมเนจเมนท์ จำกัด

เขตพระนครและเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่เปิดรับสมัคร 27/03/2023

ลักษณะงาน

 • ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
 • ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
 • บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอาคารหรือหัวหน้าช่าง
 • รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน
 • ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
 • จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
 • จดบันทึกค่าน้ำหล่อเย็นและอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ

คุณสมบัติ

 • ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง/ อิเล็กทรอนิกส์/ เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 0-5 ปี ในงานช่างอาคาร
 • มีบัตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน 6 วันและหยุด 1 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการบริษัท

 • ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการห้องฟิตเนสฟรี

ติดต่อเพิ่มเติม

คุณวิโญ คนกล้า (คุณเล็ก)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล