ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ควบคุมงานรีโนเวท)

บริษัท สินธร แมเนจเมนท์ จำกัด

เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่เปิดรับสมัคร 27/03/2023

ลักษณะงาน

 • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
 • วางแผนภาพรวมของโครงการ -ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
 • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

 • ปวช-ปวส สาขาโยธา/ ก่อสร้าง/ สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานควบคุมการก่อสร้าง
 • สามารถอ่านแบบ/เขียนแบบได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี อดทนต่อแรงกดดันได้ดีและมีความเป็นผู้นำสูง
 • ทำงาน 6 วันและหยุด 1 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการบริษัท

 • ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการห้องฟิตเนสฟรี

ติดต่อเพิ่มเติม

คุณวิโญ คนกล้า (คุณเล็ก)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Copyright © 2023 -2024 Siam Sindhorn Co., Ltd. All rights reserved.

Privacy Policy