ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง Safety (ประจำอาคารดิโอลด์สยามช้อปปิ้งพลาซ่า)

บริษัท สินธร แมเนจเมนท์ จำกัด

เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่เปิดรับสมัคร 27/03/2023

ลักษณะงาน

 • ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงาน ปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • ดำเนินการตามแผนงานประเมินความเสี่ยง ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้านค้าของผู้เช่า ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรวจสอบ ระบบและดูแลอุปกรณ์ CCTV ประสานงานการฝึกซ้อมดับเพลิง

คุณสมบัติ

 • ปวช-ปวส ป.ตรี สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงาน Safety หรืองานอาคาร
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย/ ผ่านการอบรมการดับเพลิง/ มีประสบการณ์งานดับเพลิงหรือกู้ภัย
 • ทำงาน 6 วันและหยุด 1 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการบริษัท

 • ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการห้องฟิตเนสฟรี

ติดต่อเพิ่มเติม

คุณวิโญ คนกล้า (คุณเล็ก)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล